/ 2 نظر / 105 بازدید
یاها احمدی

جرم من این بود که آنقدر در دریا شدنت محو بودم که فراموش کردم که برای بنویسم که تو اقیانوس منی.